Projektit

Tässä osa innoplan oy:n käynnissä olevista projekteista

Tietoa innoplan oy:sta

innoplan oy on vuonna 2005 toimintansa aloittanut verkottunut mikroyritys. Yritys kehittää ja kaupallistaa liiketaloudelliset kriteerit täyttäviä innovaatioita erityisesti apuväline- ja toimintavälinesektorilla sekä uusiin käyttöliittymäratkaisuihin keskittyen.
innoplan oy:n toiminta painottuu tuotekehitykseen, tuotteistamiseen, markkinoiden avaamiseen ja soveltuvin osin joko valmistukseen tai tuotannon ulkoistamiseen.

Ota yhteyttä

Yhteystiedot